fbpx
8 เคล็ลลับ ชีวิตปลอดภัย ห่างไกล “เบาหวาน”

8 เคล็ลลับ ชีวิตปลอดภัย ห่างไกล “เบาหวาน”

การเลือกกินอาหารชนิดต่างๆหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน ให้ครบทุกหมู่ในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย กินอาหารแต่ละหมู่ในปริมาณใกล้เคียงกันทุกวันอาหารแต่ละมื้อควรกินให้ห่างกันประมาณ 4 – 5...