fbpx
รู้ไหม ว่าโรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

รู้ไหม ว่าโรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเสื่อมของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมอง มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุมากที่สุด โดยโรคอัลไซเมอร์นั้นไม่เหมือนกับภาวะสมองเสื่อม เพราะที่จริงแล้ว อัลไซเมอร์คือสาเหตุของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งมีอยู่สองรูปแบบ คือภาวะสมองเสื่อมที่รักษาให้หายขาดได้...